fbpx

Продукти

Май Ай Ти ЕООД вече е официален дистрибутор на интегриран софтуер за бизнес управление и контрол „EJ System“, насочен както към малкия и среден бизнес, така и към големите предприятия.

Основната концепция на продукта е да е изгради стабилно приложение,което да обхващa всички процеси в една организация, чрез  различните модули в програмата, а именно:
BONA – предствлява складов модул, включващ в себе си функции за лесно отчитане и контролиране на голяма номенклатура от стоки, изделия и видове материали.
COTA – това е счетоводен модул, разработен за обработването, управлението и анализа на счетоводната дейност на фирмата, като значително се намалява както времето за обработка на първични документи, така и възможността за допускане на технически и счетоводни грешки.
FIXA – модул „активи и инвентар “. При него са изградени всики необходими функционалности за регистриране и водене на пълен отчет на материалите, финансовите нетекущи активи и инвентара на фирмата.
ARFA – модулът ТРЗ и „Личен състав “, притежава всички функционалнални възможности за ефективно автоматизиране на дейностите в звената „ Личен състав “, ТРЗ, „Човешки ресурси “ и „Защита за личните права“ на фирмата.
За информация относно пълната функционалност на продукта, посетете официалната страница: http://www.prilsys.bg
Май Ай Ти ЕООД предлага следните компютърни конфигурации, оптимизирани за работа с „EJ System“:
EJ Workstation Light – икономичен като цена, с напълно достатъчни параметри за работа с „EJ System “;
EJ Workstation Pro – значително по-мощен, подходящ за всякакъв вид дейност;
EJ Server – ако имате нужда от собствен файлов сървър, който да се грижи за защита и архивиране на Вашите данни.
Всички компютърни конфигурации са предварително инсталирани и готови за работа.